W związku z wejściem w życie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Powiśle zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję
Więcej informacji

Witamy na stronie naszej Spółdzielni

UWAGA KORONAWIRUS

UWAGA KORONAWIRUS .

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Powiśle” obejmuje swoim zasięgiem działania zasoby mieszkaniowe oraz lokale użytkowe w obrębie ulic: Kołłątaja, Piaskowej, Pustej Wiejskiej i 6-go Sierpnia w mieście Puławy.

Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wszystkie potrzebne informacje.

W razie jakichkolwiek wątpliwość bądź pytań, prosimy o kontakt.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji, potrzeb ekonomicznych i społecznych poprzez współposiadanie i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwem.

Spółdzielnie mieszkaniowe opierają swoją działalność na zasadach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o siebie i innych.

Zasady działania spółdzielni mieszkaniowej

Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie wprowadzają je w życie :

  1. Zasada: dobrowolnego i otwartego członkostwa . Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może zostać każdy kto jest zdolny do korzystania z jej świadczeń i jest gotowy do wypełniania obowiązków związanych z członkostwem.
  2. Zasada: demokratycznej kontroli członkowskiej . Spółdzielnia mieszkaniowa jest demokratyczną organizacją zarządzaną przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji.
  3. Zasada: ekonomicznego uczestnictwa członków. Członkowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu kapitału spółdzielni i demokratycznie go kontrolują.
  4. Zasada: autonomii i niezależności . Spółdzielnia mieszkaniowa jest autonomiczną i niezależną organizacją wzajemnej pomocy zarządzaną przez swoich członków.
  5. Zasada: kształcenia, szkolenia i informacji . Spółdzielnia mieszkaniowa zapewnia możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom i pracownikom oraz informuje o istocie spółdzielczości i korzyści z nią związanych.
  6. Zasada: współpracy pomiędzy spółdzielniami . Spółdzielnie mieszkaniowe współpracują pomiędzy sobą w celu najbardziej efektywnego służenia swoim członkom.
  7. Zasada: troski o społeczeństwo lokalne . Spółdzielnia pracuje na rzecz zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych, w których realizuje politykę zaaprobowaną przez swoich członków.
Godziny pracy
poniedziałek 9:00 17:00
wtorek - piątek 7:00 15:00
Kontakt

(81) 887-80-01
(81) 887-84-69

Wiecej >
Telefony alarmowe i dyżurne

112 - Telefon alarmowy
997 - Policja
998 - Straż pożarna
999 - Pogotowie ratunkowe

Wiecej >

83435
Wyświetleń


28
Użytkowników